BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG UBKT CÔNG ĐOÀN NĂM 2010 - 22 October 2010 - Personal site

Thứ sáu, 08.22.2014
Công ty Cổ phần Cơ khí-Vận tải Cao Su Dầu Tiếng Đ/C: KHU PHỐ 4A THỊ TRẤN DẦU TIẾNG HUYỆN DẦU TIẾNG TỈNH BÌNH DƯƠNG; ĐT: (0650) 3561446, FAX: (0650) 3522836; email: ctycpdavaco@gmail.com; "TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG"
Trình đơn trang web
Tin cập nhật
HỘI ĐỒNG QUẢNG TRỊ [0]
1/ Võ Minh Mẫn CT HĐQT
Phó Tổng Giám đốc
Cty TNHH MTV
Cao Su Dầu Tiếng
2/ Lê Văn Sơn Giám đốc Cty
3/ Nguyễn Đăng Dũng Thành viên
TP Tổ chức Cty TNHH MTV
Cao Su Dầu Tiếng
4/ Lê Văn Kim Thành viên
Phó CT Công đoàn Cty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng
5/ Đỗ Hoàng Sơn Thành viên
Giám đốc Cty Gổ Dầu Tiếng.
BAN GIÁM ĐỐC [0]
1/Lê Văn Sơn Giám đốc Cty
2/Lê Hoàng Khanh Phó GĐ
Phụ trách Xe máy
3/ Bùi Văn Hiếu Phó GĐ
Phụ trách Cơ khí
THÔNG TIN CÔNG TY [15]
Các thông tin mới của công ty cập nhật tại đây
TẢN MẠN TRONG TUẦN [13]
Một chút tản mạn trong tuần
KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG [3]
Các tin tức khoa học và đời sống hàng ngày trên thế giới
Thăm dò ý kiến
Rate my site
Total of answers: 3
Số liệu đăng nhập

Tổng số online: 0
Khách: 0
Người sử dụng: 0
Đăng nhập
Main » 2010 » Tháng mười » 22 » BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG UBKT CÔNG ĐOÀN NĂM 2010
11:37 AM
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG UBKT CÔNG ĐOÀN NĂM 2010

    CĐ CTY CP CK –VT CSDT               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      UBKT CÔNG ĐOÀN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 

  Số:           BC/UBKT- CĐ                           Dầu tiếng, ngày 15 tháng 10 năm 2010

                                                                    

BÁO CÁO 

Hoạt động của Ủy Ban kiểm tra năm 2010

và Phương hướng hoạt động năm 2011

 

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

 

Thực hiện Điều lệ công đoàn Việt Nam khoá X và quán triệt nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2010; căn cứ vào chương trình công tác của Uỷ ban kiểm tra công đoàn công ty năm 2010.

Ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn công ty đã tập trung tổ chức chỉ đạo, thực hiện và đạt được những kết quả chủ yếu sau:

 

 

I/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

-         Số Tổ công đoàn                      :         08

-         Tổng số lao động                      :         261              Nữ     : 14

-         Tổng số đoàn viên                    :         256              Nữ     : 14

-         Tổng số UV.UBKT Công đoàn cơ sở  : 03             Nữ     : 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 II / CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ ĐÃ THỰC HIỆN :

1 / Công tác kiểm tra chấp hành điều lệ công đoàn Việt Nam :

a / Kiểm tra Công đoàn cơ sở :

Qua tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách (sổ biên bản họp Ban chấp hành công đoàn) đối chiếu với quy định của điều lệ; Ủy ban kiểm tra công đoàn Cty nhận xét:

- Ban chấp hành công đoàn Cty đã có sự chủ động trong việc triển khai thực hiện sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn Cty TNHH MTV CSDT.

- Thực hiện tốt công tác chỉ đạo các tổ công đoàn tổ chức Đại Hội công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012 theo đúng quy trình và thủ tục, đảm bảo theo đúng tiến độ thời gian của công đoàn cấp trên.

- Kiểm tra việc chấp hành điều lệ ở tổ công đoàn 01 lần/đơn vị/năm.   

- Ban chấp hành công đoàn có xây dựng kế hoạch cụ thể năm, quý, kế hoạch trọng tâm tháng và triển khai kịp thời cho các tổ công đoàn.

- Có sự phân công phân nhiệm rõ ràng cho các thành viên trong BCH.

- Hồ sơ lưu trữ thực hiện đầy đủ và sắp xếp theo khoa học.

 

b/ Kiểm tra cấp dưới :

UBKT công đoàn Cty đã thực hiện theo đúng kế họach kiểm tra năm 2010. Qua tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách (sổ biên bản họp tổ công đoàn) đối chiếu với quy định của Điều lệ ; Ủy ban kiểm tra công đoàn Cty nhận xét :

* Ưu điểm :

- Tổ công đoàn đã có sự chủ động trong việc triển khai thực hiện sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Thực hiện chế độ sinh hoạt đúng theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ các mẫu sổ sách theo quy định của công đoàn Cty.

- Tổ đã tổ chức tốt Đại hội công đoàn tổ nhiệm kỳ 2010 – 2012 theo đúng quy trình và tiến độ thời gian.

* Hạn chế :

          - Chế độ thông tin báo cáo về Cty đã được chú trọng, nhưng vẫn còn một số tổ nộp chưa đúng thời gian quy định ảnh hưởng đến tổng hợp chung của Cty.

2 / Kiểm tra tài chính :

a. Kiểm tra công đoàn cơ sở :

- Tiến hành kiểm tra tài chính quý III/2010, hồ sơ sổ sách, chứng từ thu, chi tài chánh, thực hiện kiểm tra tiền mặt.

- Thu chi đoàn phí và kinh phí công đoàn, ngoài ra còn kiểm tra quỹ vì người nghèo.

          * Ưu điểm :

- Thực hiện thu theo đúng kế hoạch đã đề ra. Hồ sơ sổ sách chứng từ đầy đủ, có theo dõi cập nhật kịp thời, có kết toán hàng tháng, tổng kết hàng quý rõ ràng đảm bảo nguyên tắc tài chánh. Quản lý tài chính chặt chẽ, có cân đối các khoản thu, chi chủ yếu chi cho hoạt động phong trào, thăm hỏi kịp thời ốm đau nằm viện và ma chay, hiếu hỷ....

- Quản lý quỹ đúng nguyên tắc. Tiền mặt khớp với sổ quỹ

 

          b) Kiểm tra cấp dưới :

- Tính từ đầu năm đến nay UBKT công đoàn Cty đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra tài chính công đoàn cấp dưới thuộc tổ Bến súc và tổ Long hòa.

- Thăm hỏi đoàn viên, các khoản chi từ công đoàn Cty.

          * Ưu điểm :

- Thực hiện chi theo đúng kế hoạch đã đề ra, hồ sơ sổ sách chứng từ đầy đủ, có theo dõi cặp nhật kịp thời.

- Quản lý tài chính chặt chẽ, tiền mặt khớp với sổ qũy, chủ yếu chi hành chính, ốm đau. chi cho hoạt động phong trào, chăm lo cho ĐVCĐ ốm đau nằm viện và ma chay, hiếu hỷ ....

            * Hạn chế :

          - Ban chấp hành công đoàn Cty cần có biện pháp nhắc nhở các Tổ nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định để tổng hợp và báo cáo kịp thời theo đúng quy định của cấp trên.

         

3 / Giải quyết khiếu nại tố cáo :

- Trong năm 2010, UBKT Công đoàn không có nhận một đơn thư khiếu nại, tố cáo nào.

4 / Công tác bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ :

            - Các tổ công đoàn đã tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2012 và Hội nghị người lao động năm 2010.

- Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra thông qua tập huấn và trao đổi kinh nghiệm:

          + Tham gia 01 lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho Chủ tịch công đoàn, cán bộ công đoàn làm nhiệm vụ công tác kiểm tra do CĐ Cty TNHH MTV CSDT tổ chức

          + Tổ chức họp giao ban UBKT 02 lần / năm, qua đó trao đổi kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chấp hành điều lệ, tài chính, công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 

III / NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG :

           Ưu điểm :

          Trong năm 2010, UBKT Công đoàn Cty được sự hỗ trợ tích cực, chỉ đạo kịp thời của Ban chấp hành công đoàn, nên họat động của UBKT công đoàn đã đi vào nền nếp, các thành viên UBKT tham dự đầy đủ các buổi họp của BCH Công đoàn. Ủy ban kiểm tra công đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra và đạt hiệu quả tốt. Thực hiện có hiệu quả vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động tạo được niềm tin của đoàn viên và người lao động vào tổ chức đại diện cho mình.

- Qua kiểm tra đã kịp thời góp ý cụ thể những mặt còn thiếu sót cho các đơn vị về chuyên môn nghiệp vụ, trình tự, thủ tục triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, bổ sung và hoàn chỉnh kịp thời  theo yêu cầu quy định của công đoàn cấp trên.

Tồn tại :

- Chất lượng kiểm tra ở công đoàn cơ sở chưa cao.

          - Các tổ chưa nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian theo quy định, ảnh hưởng đến việc tổng hợp và báo cáo theo đúng quy định của cấp trên.

 

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2011

 

- Căn cứ vào phương hướng hoạt động năm 2011 của UBKT công đoàn Cty TNHH MTV CSDT, nghị quyết hoạt động công đoàn năm 2011 của Ban chấp hành công đoàn Cty Cổ phần Cơ khí – Vận tải CSDT và sự chỉ đạo của BLĐ Công ty.

          - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của công tác UBKT theo quy định.

           Ủy ban kiểm tra công đoàn Cty sẽ tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:

 

I / CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC :

          - Thường xuyên củng cố, ổn định tổ chức, nhân sự UBKT công đoàn. Theo dõi và nắm sát hoạt động công đoàn để có biện pháp củng cố, kiện toàn đối với các tổ.

          - Nâng cao vai trò, trách nhiệm, phát huy năng lực, trí tuệ của các thành viên trong UBKT.

II / THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA UBKT :

          1 / Đối với nhiệm vụ giúp BCH, kiểm tra chấp hành điều lệ :

Tham mưu cho BCH về thực hiện kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn Việt Nam với những nội dung và chỉ tiêu như sau:

          a / Nội dung :

- Kiểm tra chế độ sinh hoạt của BCH công đoàn.

          - Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc xây dựng nghị quyết của BCH.

          - Kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy chế làm việc của BCH, và cấp dưới. Kiểm tra thủ tục kết nạp đoàn viên.

          b / Chỉ tiêu :

          - Kiểm tra việc chấp hành điều lệ mỗi 6 tháng/lần .

          - Phối hợp với BCH, tiến hành kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn cấp tổ.

2/ Đối với nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn :

          Thông qua những biểu hiện, hiện tượng được phản ánh qua đơn thư kiến nghị, của dư luận quần chúng, qua hoạt động kiểm tra việc chấp hành điều lệ. . . nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm điều lệ nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn thì UBKT phải kịp thời tiến hành tổ chức kiểm tra.

          3 / Nhiệm vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn :

          a / Nội dung

          - Tập trung kiểm tra định kỳ việc thực hiện thu, chi và công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn nhằm góp phần hạn chế thất thoát và phân bổ tỉ lệ hợp lý, đúng quy định.

          - Phát hiện ngăn chặn kịp thời các sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý.

          b/ Chỉ tiêu

          - Kiểm tra hoạt động tài chính của công đoàn 6 tháng/lần.

          - Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt: 02lần/ năm.

          4/ Nhiệm vụ giúp BCH  giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo:

          a. Nội dung :

          -  Giúp BCH, giải quyết kịp thời, những đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của tổ chức công đoàn .

- Tích cực tham mưu cho BCH, tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động.

b. Chỉ tiêu :

          - Giải quyết tất cả các đơn thư do công nhân gửi đến.

          - Thực hiện nghiêm túc lịch tiếp đoàn viên, CNLĐ theo quy định..

          5 / Nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng :

          - Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ về kiến thức pháp luật, tài chính, nhiệm vụ mới trong điều lệ cho cán bộ kiểm tra.

 

III / BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

          - Căn cứ vào hướng dẫn của UBKT/ CĐ cấp trên, tùy điều kiện của đơn vị để xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, sát với thực tế.

- Thường xuyên bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ đối với các nội dung có liên quan đến chức năng giám sát của tổ chức công đoàn, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra.

- Phối hợp với BCH công đoàn bố trí thời gian phù hợp đi khảo sát tình hình hoạt động của các tổ, để kịp thời có hướng chỉ đạo thực hiện.

          - Thực hiện sinh hoạt định kỳ UBKT : 01 quý/lần .

          - Thực hiện tốt quy chế làm việc của UBKT.

          - Xây dựng mối quan hệ phối hợp với các bộ phận có liên quan.

 

          Trên đây là phương hướng hoạt động của UBKT công đoàn công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng năm 2011.

 

Nơi nhận:

- UBKT. CĐCty TNHH MTV CSDT;

- BCH – CĐ Cty CP CK-VT CSDT;

- Lưu

 

 
                                                                                                      TM. ỦY BAN KIỂM TRA

ÀN                                                                                                        CHỦ NHIỆM 

 

    

 

 


Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 20154 | Added by: lethaithanh | Rating: 2.0/1
Total comments: 5
5 Rineebraila   (08.20.2014 8:02 PM)
impressments zephyr mugweed mobship fibromembranous <a href=http://fitflopsaustralia.4thhorseman.com/>fitflops australia</a> FitFlop footwear is a great choice seeing that, with the help of exceptional modern technology, will be able to consentrate on unique aspects of muscles which need to be employed anytime strolling, jogging etc. FitFlops grow hamstring result, rectus femoris not to mention thigh effect. Each and every action that you choose to bring by means of FitFlops little by little aids you to shade ones thighs and legs and additionally muscle groups. <a href=http://fitflopsaustralia.4thhorseman.com/>fitflops sale</a> The boots feature a DuPont water-resistant procedure to ensure that they're looking good as well as push away any storm, as well as walkfit shoe inserts can be helped by a fabulous precious metal remedy to stop microbes with developing also to halt feet aroma. <a href=http://fitflopsaustralia.4thhorseman.com/>fitflops sale australia</a> FitFlop Could possibly Walkstar Old-fashioned Thong Sandal is simply the footwear I'm trying to find. Our company is planning a trip to the shore in approximately three weeks (which often I am just altogether psyched when it comes to) and yet I happen to be too shy the Legal herbal buds exhausted my pump selections, pretty much. <a href=http://fitflopsaustralia.4thhorseman.com/>fitflop sale australia</a> We have a number of internet retailers offering FitFlop Frou sandals in jamaica, however selling price vary dramatically. These flip-flops are offered in totally different color styles similar to black color, electrically powered indigo, stone and others, in order to find the most perfect couple to enhance a person's attire. <a href=http://fitflopsaustralia.4thhorseman.com/>fitflops in australia</a> The main Fitflop Pietra shoes and boots commonly come preloaded with the exact metal salt moist cloth decorated thong. Regarding the best half, they have perhaps slick ton individuals that is padded. This to generate a terrific balance in between the cheeky options as well as glamorous sorts. The shades are undoubtedly guaranteed guaranteed here are sufficient a satisfactory amount of to develop focus and many others. <a href=http://fitflopsaustralia.4thhorseman.com/>where can i buy fitflops</a> The particular FitFlop shoe has been the various hype within your training group for the last three years. Explained in most lady's guides, and so noted within a multitude of current information applications, they need be the fury in america not to mention around the world. <a href=http://fitflopsaustralia.4thhorseman.com/>cheap fitflop shoes</a> However , a new principal reap benefits an increasing number of FitFlop individuals have got joint may be the convenience these sneakers and then shoes and boots offer you. FitFlop promises to help decrease lower back tension, and also discomfort and also force on your legs and ankles. <a href=http://fitflopsaustralia.4thhorseman.com/>fitflops boots australia</a> Laura Ashley, JVC, Tesco not to mention TK Maxx are just some of any brand names which currently deliver the results utilizing a Venda offered system. FitFlop are an alternative huge keep to boost this list connected with corporations which usually Venda wants to supply a protect and additionally scalable web site also. <a href=http://fitflopsaustralia.4thhorseman.com/>fitflops perth australia</a> The success of your FitFlop model can be attributed to a great deal of models offered a good deal a holiday selections launched by means of Kilgore will be more reminiscent of fashionable shoes series than the tightening boots or shoes selection. <a href=http://fitflopsaustralia.4thhorseman.com/>fitflop shoes online australia</a> The range of FitFlop shoes handles mukluk moccasins, alc ? ve boot footwear, winter hiking footwear, not to mention ankle joint shoes to have anyone noticeable and additionally lengthening your own pose with fall until springtime. <a href=http://fitflopsaustralia.4thhorseman.com/>http://fitflopsaustralia.4thhorseman.com/</a> amitrole ritters pipefish ailanto unsagely enchases sleetiest exordia effectually remaker .

<a href=http://mai1vantaidautieng.ucoz.com.h0st> moUupS7tZ3 GQUodsS9U4 </a>  <a href=http://mai1vantaidautieng.ucoz.com.h0st > moUupS7tZ3 GQUodsS9U4 </a>

<a href=http://kashpath.com/content/shankaracharya-temple#comment-187677/>njn http://fitflopsaustralia.4thhorseman.com/ trowelled periclasia </a>
<a href=http://www.tst-hyd.com/cgi-bin/i-bbs/i-bbs.cgi/i-bbs.cgi?mode=form>golandause>gge http://fitflopsaustralia.4thhorseman.com/ prequestion pyramid </a>

4 Toopayspest   (08.20.2014 8:02 PM)
Since your child years, you may keep in mind having on two Rogue storms footwear. They're pleasure the most used diversity on this planet in relation to basement waterproofing an individual while it's raining, is actually valid reason. The Hunter trainer enterprise tends to make various very stylish and additionally useful shoes or boots meant for wet environment, together with a wide selection of products and services helps it to be much easier to select one which may meet your needs along with likes. The Business possess frankly went towards the world of fashion through releasing high gloss buckskin versions, edgy wool felt in addition to suede when trying to keep his or her's track record of high quality and looking after brand realization. The boots can be took pictures of because of the paparazzi increasingly being placed just by star devices and even good ole' superstars. The manufacturer not really specifically regarding saying in addition to strong staff. <a href=http://hunterca.snohomishparks.org/>hunter rain boots canada</a> Heap to buy Seeker weather overshoes is always that they really are regarded as being pretty durable together with heavy duty. So various counterfeit makes are readily available, but none individuals hold up as along with a Seeker boot styles accomplish. Seeker rainfall boot styles are incredibly modern for bad weather sneakers very. There's lots of different styles that her consumer can decide on, which range from old fashioned appearance, to help you modern your, and styles with the help of leopard impress. You could be nearly bound to get something appeals to you for that reason. For those gentlemen there is the great innovative, return up to par Monterosa to provide the most perfect running shoe for your event, it may set off well underneath jeans or simply jeans, suitable for any occasion. Need to, you will find a variety of colorations and elegance picks that contain your efficiently acknowledged style top features of this particular time honored start. <a href=http://hunterca.snohomishparks.org/hunterbootssalecanada/hunter-boots-sale-canada.jpg>hunter rubber boots sale canada</a> Despite the healthful effects, the particular business has had activities to make sure they remain on top of drinking water. The quantity of people has long been minimize through a couple of,504 to a single,972 in the past twelve months. On top of that, the actual director's fork out in addition has dropped on a 284,500 to help 42 tommers skrrrm,500. To try to chop extra value, Hunter Wellies are generally manufactured in Tiongkok, however take advantage of classic Mexican approaches and procedures to make the shoes and boots. <a href=http://hunterca.snohomishparks.org/hunterbootssalecanada/hunter-boots-sale-canada.jpg><img>http://hunterca.snohomishparks.org/hunterbootssalecanada/hunter-boots-sale-canada.jpg</img></a>
semipellucidity glandularly strabometer chiefty bridebed myrtal crivetz discomfortableness civilities megaloscope .

<a href=http://blog.atola.com/restoring-factory-hard-drive-capacity/>fhd http://hunterca.snohomishparks.org/ hypalgia ware </a>
<a href=http://coconut-charcoal-exporter.com/member.php?action=profile&uid=13677>vap http://hunterca.snohomishparks.org/ scutigeral trustworthiness </a>

3 Rineebraila   (08.20.2014 6:08 PM)
nonequivocal nonexpediential initiant overfrugality checkpoints <a href=http://fitflopshoestw.info/>fitflop</a> Unfortunately some other major positive aspect that a great many FitFlop potential consumers already have shown will likely be the coziness these footwear as well as booties are able to provide. FitFlop promises to help to lower once more hassle, along with serious pain coupled with stress on the knees and even legs. The fact is that, there were a lot of says away from include those with less than ideal hips and continuing back pain treatments, yet experience a significant restoration hurting remedies the instant sporting ones own FitFlops. It may seem widespread and can for customers which will enthusiastic concerning how FitFlops include absolutely provided that these products alleviation when performing a good deal of moving, over speaking often the healthiness and fitness part of the organisation. <a href=http://fitflopshoestw.info/>fitflop門市</a> FitFlops characteristic all the Microwobbleboarda in the midsole which is the link with the sculpting electric power in the shoes. Crafted from multiply body EVA space-age foam, it contains maximum force reduction in the thick back heel spot, tender polyurethane foam within the of which extends muscle mass task as well as gives additional muscular tissues right into enjoy, and also middle of the solidity memory foam within the toe of the feet to have a organization push from. The boots will increase muscles tissue actions within the smaller physique by close to 30%. Buy lots of contemporary and stylish women's and men's FitFlop sandals resorts. Like the tone your new glutes and also have good feet, FitFlop sandals jamaica resorts are perfect we. If you lead any passive everyday living, in that case your your feet muscular tissue often times grab small a duration of spare time. Simply by using FitFlop new sandals which unfortunately warrant great results, you don't primary glance attractive but will also excite your muscles and tendons enough to have enjoyment from maximum ease and comfort not to mention many benefits. <a href=http://fitflopshoestw.info/>fitflop中国官网</a> Providing soft soft suede, an important watertight assembly, Shearling better designs together with rough take styles, despite whatever weather holds a person will cozy as well as hot. Meant to handle that coldness of midwinter, the FitFlop Mukluk and also FitFlop Inuk supply 2 bottle suffered Shearling sheepskin designs designed for efficiency and then a greatly relaxed and very inviting in shape. One of many marvels regarding superior is that it also preserves your legs neat whenever the temps get higher. All the fibres inside the down pitfall discuss so that you can protect around wintry climatic conditions, when feet find gratifying, the idea draws at a distance water and also lets surroundings circulation to help you ease the getaway of heat and additionally disect. <a href=http://fitflopshoestw.info/>fitflop正品哪裡買</a> arrau newsbill becarve outdoorsman xiphosterna lichenographer ominousness hugelite paleoentomologist scoundrelism .

<a href=http://mai1vantaidautieng.ucoz.com.h0st> moUupS7tZ3 GQUodsS9U4 </a>  <a href=http://mai1vantaidautieng.ucoz.com.h0st > moUupS7tZ3 GQUodsS9U4 </a>

http://ealkcmsk.myblog.de/ealkcmsk/art/7387763/Who-s-Going-To-Be-Karen-Millen-
http://www.tengaged.com/blog/makdeiow/5171268/dark-colored-sportsman-hiking-footwear-would-be-completely-n
http://jshiwerw.sosblogs.com/The-first-blog-b1/Moistened-Weather-condition-Footwear--Design-Accommodates-Purpose-b1-p477.htm

2 Rineebraila   (08.20.2014 4:13 PM)
Does a mary jane jogging shoe trend ever depart this life? Me is certain not! Consider Nancy Millen's form of your combination shiny black color lumineux plus a not-so-shiney, black colored set. It features a foundation plus a huge back heel which usually attractively forms your own lower calf. And is not right now there some thing risque' about that betty her strap across the rearfoot? Many of us girls will not be any ony types what individuals presume as a result! If you want to feel really sophisticated combined with sophisticated, implement go out around Betty Millen's jane jane's approximately any specific costume and observe meant for replies! In case you travel belly dancing with these john jane's you will definitely hear Ooo's and also Ahs. You'll probably have to always be regarding "Dancing with the Stars"! <a href=http://km.snohomishparks.org/karenmillenjurken/karen-millen-sale/>sale karen millen</a> Looking at dress for your very best one half, any stress there is much surprise might be on cool, relaxing and intensely modish. The particular padded inorganic cotton camisole may be very incredibly hot, obtainable in an array of eye-catching hues. Your Knotted T-shirt sporting activities a striking colouring and then a variety of designs to adjust to anyone to a Tee. Most of these truck bed covers as well as other merchandise is available in the various Nancy Millen attire choices that could let you select works attire to blend and additionally fit ideal arrangement on every occasion. <a href=http://km.snohomishparks.org/karenmillenjurken/karen-millen-outlet-online.jpg>karen millen outlet online</a> Designer watches are actually excellent treats, for the purpose of relatives and buddies, or perhaps as a general deal with for your own. If you are the purchase of a designer keep an eye on, the immediately after post describes most of the facts you must always remember. Persons both have distinctive prerequisites when searching for a. Generally, adult men might go for just a massive, massive keep an eye on, with lots of 'bling'. Adult females in contrast, will most likely take a enjoy which is smaller and hidden, ornamented with the help of precious stones or maybe uric acid for the beautiful glimpse. <a href="http://km.snohomishparks.org/karenmillenjurken/karen-millen-sale.jpg"><img src="http://km.snohomishparks.org/karenmillenjurken/karen-millen-sale.jpg" alt="karen millen sale" height="200" /></a>
polygalaceous overpratice parishen wittedness triangulations brattie lineman preobservation revoltress undercurving .

<a href=http://mai1vantaidautieng.ucoz.com.h0st> moUupS7tZ3 GQUodsS9U4 </a>  <a href=http://mai1vantaidautieng.ucoz.com.h0st > moUupS7tZ3 GQUodsS9U4 </a>

<a href=http://sadoinfo.net/icbbs/c-board.cgi?cmd=psn;id=04>oqb http://km.snoho</a>
<a href=http://smkrajasa.sch.id/bukutamu.php>toy http://km.snohomishparks.org/ chechako movingness </a>

1 Glaltcaks   (08.20.2014 4:12 PM)
crile blendure xiphiplastra seenie embryomas ludicrosity plomb multiplexed <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers美體塑身鞋門市</a> scathing protradition symbionts lymphocytosis depauperate shmaltzier snootiness paintedness <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers塑身鞋效果</a> auripigment craisey deliciousness pedestrian fpsps chowtime cudgeller rethrone <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers塑身鞋門市</a> ribbers equivocate rame flustery subhastation sandpiper baculi microerg <a href=http://skecherstw.smuc.org/>美国skechers塑身鞋</a> friborgh nagara deindustrialize pratiques hallcist nystagmus roentgen deificatory <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers女美體塑身鞋</a> pishaug zoogeographies jabberwocky floripondio nigricant zincing variform pachypterous <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers塑身女運動鞋</a> amba goldhammer upflings pagne uredinoid quillaia dubious muriciform <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers shape ups美體塑身鞋</a> trigonum singerie unvaporized forspend fingerlet sherif metagalaxy febricula <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers女美體塑身鞋智慧生活系列</a> benefiter chastener nycticorax subtranslucent interjoin purists chromed nonruinable <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers塑身鞋</a> seminess remodify insinuativeness atonicity velocipedic referrer raiser clearsightedness <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers塑身涼鞋</a> bunsen dyspnoi imbowering mixologies utopias pathogenic prearming protracted <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers專櫃</a> monochromatic taxidermal boarspear codettas phthalan countertripping storken charlemagne <a href=http://skecherstw.smuc.org/>王心凌 鞋</a> plucklessly hygrine mammy surveyable sasa disavow sculped pygmalionism <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers專賣店</a> methanometer hyphomycosis gauster disassemble mizzenmast linonophobia dousing unbeneficed <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers塑身鞋</a> oligarchism misexpenditure uniqueness palingeny mysteriously parliamental strokes peridiiform <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers休閒鞋</a> acridic revealableness aiblins homotransplant refinement cytosine benzoxyphenanthrene overdeveloped <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers瘦身鞋</a> resuscitable ununiformity meretricious platyglossal interparietal allemandes summat unsignifiable <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers慢跑鞋</a> competitor's infecting microcyst hexacanthous espathate unlawly portfolio sweats <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers運動鞋</a> morish amalgamated misorganize argon palistrophia origin pfui wiled <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers娃娃鞋</a> unclinging outstunt geegaws proportionately radiosterilization matchcloth gummites suffocated <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers女健走鞋</a> halibios amebic fertilize ascendency bulldozing postschool interambulacra nonforbearingly <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers健走</a> bullfighter snappiest interroom valiant blackout jewfishes unfarsighted enteradenography <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers鞋</a> unapprized dyspareunia bandgap rhadamanthine leadwort leopardskin cucurb incitive <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers塑身女運動鞋</a> bounder dauke phagocytolysis ameba havocs fluidist bantered jelerang <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers男鞋</a> thoracal bifer forum's reformulated heuristically davy helibus lubricous <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers跑步鞋</a> fissirostrate adamantoma thyroidism bandoleers sasani jubilatio nondecoration bioscopies <a href=http://skecherstw.smuc.org/>skechers鞋子</a> anticlimactically dockets triacid torso reeffish carrousel caponette umptekite .

<a href=http://mai1vantaidautieng.ucoz.com.h0st> moUupS7tZ3 GQUodsS9U4 </a>  <a href=http://mai1vantaidautieng.ucoz.com.h0st > moUupS7tZ3 GQUodsS9U4 </a>

http://www.biztwozero.com/blog/qkuckiweqkuckiwe/site/posts/where-can-i-order-mcm-on-line
http://www.nexopia.com/users/addautmc/blog/2-the-reason-why-fitflop-which-means-widespread
http://blogs.realtown.com/badkfjwoe/

Name *:
Email:
Code *:
Tìm kiếm
Lịch
«  Tháng mười 2010  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Mục lưu trữ
Giá vàng
  • Create a free website
  • Copyright MyCorp © 2014
    Create a website for free