BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG UBKT CÔNG ĐOÀN NĂM 2010 - 22 October 2010 - Personal site

Thứ sáu, 10.31.2014
Công ty Cổ phần Cơ khí-Vận tải Cao Su Dầu Tiếng Đ/C: KHU PHỐ 4A THỊ TRẤN DẦU TIẾNG HUYỆN DẦU TIẾNG TỈNH BÌNH DƯƠNG; ĐT: (0650) 3561446, FAX: (0650) 3522836; email: ctycpdavaco@gmail.com; "TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG"
Trình đơn trang web
Tin cập nhật
HỘI ĐỒNG QUẢNG TRỊ [0]
1/ Võ Minh Mẫn CT HĐQT
Phó Tổng Giám đốc
Cty TNHH MTV
Cao Su Dầu Tiếng
2/ Lê Văn Sơn Giám đốc Cty
3/ Nguyễn Đăng Dũng Thành viên
TP Tổ chức Cty TNHH MTV
Cao Su Dầu Tiếng
4/ Lê Văn Kim Thành viên
Phó CT Công đoàn Cty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng
5/ Đỗ Hoàng Sơn Thành viên
Giám đốc Cty Gổ Dầu Tiếng.
BAN GIÁM ĐỐC [0]
1/Lê Văn Sơn Giám đốc Cty
2/Lê Hoàng Khanh Phó GĐ
Phụ trách Xe máy
3/ Bùi Văn Hiếu Phó GĐ
Phụ trách Cơ khí
THÔNG TIN CÔNG TY [15]
Các thông tin mới của công ty cập nhật tại đây
TẢN MẠN TRONG TUẦN [14]
Một chút tản mạn trong tuần
KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG [3]
Các tin tức khoa học và đời sống hàng ngày trên thế giới
Thăm dò ý kiến
Rate my site
Total of answers: 3
Số liệu đăng nhập

Tổng số online: 0
Khách: 0
Người sử dụng: 0
Đăng nhập
Main » 2010 » Tháng mười » 22 » BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG UBKT CÔNG ĐOÀN NĂM 2010
11:37 AM
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG UBKT CÔNG ĐOÀN NĂM 2010

    CĐ CTY CP CK –VT CSDT               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      UBKT CÔNG ĐOÀN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 

  Số:           BC/UBKT- CĐ                           Dầu tiếng, ngày 15 tháng 10 năm 2010

                                                                    

BÁO CÁO 

Hoạt động của Ủy Ban kiểm tra năm 2010

và Phương hướng hoạt động năm 2011

 

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

 

Thực hiện Điều lệ công đoàn Việt Nam khoá X và quán triệt nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2010; căn cứ vào chương trình công tác của Uỷ ban kiểm tra công đoàn công ty năm 2010.

Ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn công ty đã tập trung tổ chức chỉ đạo, thực hiện và đạt được những kết quả chủ yếu sau:

 

 

I/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

-         Số Tổ công đoàn                      :         08

-         Tổng số lao động                      :         261              Nữ     : 14

-         Tổng số đoàn viên                    :         256              Nữ     : 14

-         Tổng số UV.UBKT Công đoàn cơ sở  : 03             Nữ     : 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 II / CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ ĐÃ THỰC HIỆN :

1 / Công tác kiểm tra chấp hành điều lệ công đoàn Việt Nam :

a / Kiểm tra Công đoàn cơ sở :

Qua tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách (sổ biên bản họp Ban chấp hành công đoàn) đối chiếu với quy định của điều lệ; Ủy ban kiểm tra công đoàn Cty nhận xét:

- Ban chấp hành công đoàn Cty đã có sự chủ động trong việc triển khai thực hiện sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn Cty TNHH MTV CSDT.

- Thực hiện tốt công tác chỉ đạo các tổ công đoàn tổ chức Đại Hội công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012 theo đúng quy trình và thủ tục, đảm bảo theo đúng tiến độ thời gian của công đoàn cấp trên.

- Kiểm tra việc chấp hành điều lệ ở tổ công đoàn 01 lần/đơn vị/năm.   

- Ban chấp hành công đoàn có xây dựng kế hoạch cụ thể năm, quý, kế hoạch trọng tâm tháng và triển khai kịp thời cho các tổ công đoàn.

- Có sự phân công phân nhiệm rõ ràng cho các thành viên trong BCH.

- Hồ sơ lưu trữ thực hiện đầy đủ và sắp xếp theo khoa học.

 

b/ Kiểm tra cấp dưới :

UBKT công đoàn Cty đã thực hiện theo đúng kế họach kiểm tra năm 2010. Qua tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách (sổ biên bản họp tổ công đoàn) đối chiếu với quy định của Điều lệ ; Ủy ban kiểm tra công đoàn Cty nhận xét :

* Ưu điểm :

- Tổ công đoàn đã có sự chủ động trong việc triển khai thực hiện sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Thực hiện chế độ sinh hoạt đúng theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ các mẫu sổ sách theo quy định của công đoàn Cty.

- Tổ đã tổ chức tốt Đại hội công đoàn tổ nhiệm kỳ 2010 – 2012 theo đúng quy trình và tiến độ thời gian.

* Hạn chế :

          - Chế độ thông tin báo cáo về Cty đã được chú trọng, nhưng vẫn còn một số tổ nộp chưa đúng thời gian quy định ảnh hưởng đến tổng hợp chung của Cty.

2 / Kiểm tra tài chính :

a. Kiểm tra công đoàn cơ sở :

- Tiến hành kiểm tra tài chính quý III/2010, hồ sơ sổ sách, chứng từ thu, chi tài chánh, thực hiện kiểm tra tiền mặt.

- Thu chi đoàn phí và kinh phí công đoàn, ngoài ra còn kiểm tra quỹ vì người nghèo.

          * Ưu điểm :

- Thực hiện thu theo đúng kế hoạch đã đề ra. Hồ sơ sổ sách chứng từ đầy đủ, có theo dõi cập nhật kịp thời, có kết toán hàng tháng, tổng kết hàng quý rõ ràng đảm bảo nguyên tắc tài chánh. Quản lý tài chính chặt chẽ, có cân đối các khoản thu, chi chủ yếu chi cho hoạt động phong trào, thăm hỏi kịp thời ốm đau nằm viện và ma chay, hiếu hỷ....

- Quản lý quỹ đúng nguyên tắc. Tiền mặt khớp với sổ quỹ

 

          b) Kiểm tra cấp dưới :

- Tính từ đầu năm đến nay UBKT công đoàn Cty đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra tài chính công đoàn cấp dưới thuộc tổ Bến súc và tổ Long hòa.

- Thăm hỏi đoàn viên, các khoản chi từ công đoàn Cty.

          * Ưu điểm :

- Thực hiện chi theo đúng kế hoạch đã đề ra, hồ sơ sổ sách chứng từ đầy đủ, có theo dõi cặp nhật kịp thời.

- Quản lý tài chính chặt chẽ, tiền mặt khớp với sổ qũy, chủ yếu chi hành chính, ốm đau. chi cho hoạt động phong trào, chăm lo cho ĐVCĐ ốm đau nằm viện và ma chay, hiếu hỷ ....

            * Hạn chế :

          - Ban chấp hành công đoàn Cty cần có biện pháp nhắc nhở các Tổ nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định để tổng hợp và báo cáo kịp thời theo đúng quy định của cấp trên.

         

3 / Giải quyết khiếu nại tố cáo :

- Trong năm 2010, UBKT Công đoàn không có nhận một đơn thư khiếu nại, tố cáo nào.

4 / Công tác bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ :

            - Các tổ công đoàn đã tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2012 và Hội nghị người lao động năm 2010.

- Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra thông qua tập huấn và trao đổi kinh nghiệm:

          + Tham gia 01 lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho Chủ tịch công đoàn, cán bộ công đoàn làm nhiệm vụ công tác kiểm tra do CĐ Cty TNHH MTV CSDT tổ chức

          + Tổ chức họp giao ban UBKT 02 lần / năm, qua đó trao đổi kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chấp hành điều lệ, tài chính, công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 

III / NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG :

           Ưu điểm :

          Trong năm 2010, UBKT Công đoàn Cty được sự hỗ trợ tích cực, chỉ đạo kịp thời của Ban chấp hành công đoàn, nên họat động của UBKT công đoàn đã đi vào nền nếp, các thành viên UBKT tham dự đầy đủ các buổi họp của BCH Công đoàn. Ủy ban kiểm tra công đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra và đạt hiệu quả tốt. Thực hiện có hiệu quả vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động tạo được niềm tin của đoàn viên và người lao động vào tổ chức đại diện cho mình.

- Qua kiểm tra đã kịp thời góp ý cụ thể những mặt còn thiếu sót cho các đơn vị về chuyên môn nghiệp vụ, trình tự, thủ tục triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, bổ sung và hoàn chỉnh kịp thời  theo yêu cầu quy định của công đoàn cấp trên.

Tồn tại :

- Chất lượng kiểm tra ở công đoàn cơ sở chưa cao.

          - Các tổ chưa nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian theo quy định, ảnh hưởng đến việc tổng hợp và báo cáo theo đúng quy định của cấp trên.

 

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2011

 

- Căn cứ vào phương hướng hoạt động năm 2011 của UBKT công đoàn Cty TNHH MTV CSDT, nghị quyết hoạt động công đoàn năm 2011 của Ban chấp hành công đoàn Cty Cổ phần Cơ khí – Vận tải CSDT và sự chỉ đạo của BLĐ Công ty.

          - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của công tác UBKT theo quy định.

           Ủy ban kiểm tra công đoàn Cty sẽ tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:

 

I / CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC :

          - Thường xuyên củng cố, ổn định tổ chức, nhân sự UBKT công đoàn. Theo dõi và nắm sát hoạt động công đoàn để có biện pháp củng cố, kiện toàn đối với các tổ.

          - Nâng cao vai trò, trách nhiệm, phát huy năng lực, trí tuệ của các thành viên trong UBKT.

II / THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA UBKT :

          1 / Đối với nhiệm vụ giúp BCH, kiểm tra chấp hành điều lệ :

Tham mưu cho BCH về thực hiện kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn Việt Nam với những nội dung và chỉ tiêu như sau:

          a / Nội dung :

- Kiểm tra chế độ sinh hoạt của BCH công đoàn.

          - Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc xây dựng nghị quyết của BCH.

          - Kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy chế làm việc của BCH, và cấp dưới. Kiểm tra thủ tục kết nạp đoàn viên.

          b / Chỉ tiêu :

          - Kiểm tra việc chấp hành điều lệ mỗi 6 tháng/lần .

          - Phối hợp với BCH, tiến hành kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn cấp tổ.

2/ Đối với nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn :

          Thông qua những biểu hiện, hiện tượng được phản ánh qua đơn thư kiến nghị, của dư luận quần chúng, qua hoạt động kiểm tra việc chấp hành điều lệ. . . nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm điều lệ nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn thì UBKT phải kịp thời tiến hành tổ chức kiểm tra.

          3 / Nhiệm vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn :

          a / Nội dung

          - Tập trung kiểm tra định kỳ việc thực hiện thu, chi và công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn nhằm góp phần hạn chế thất thoát và phân bổ tỉ lệ hợp lý, đúng quy định.

          - Phát hiện ngăn chặn kịp thời các sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý.

          b/ Chỉ tiêu

          - Kiểm tra hoạt động tài chính của công đoàn 6 tháng/lần.

          - Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt: 02lần/ năm.

          4/ Nhiệm vụ giúp BCH  giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo:

          a. Nội dung :

          -  Giúp BCH, giải quyết kịp thời, những đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của tổ chức công đoàn .

- Tích cực tham mưu cho BCH, tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động.

b. Chỉ tiêu :

          - Giải quyết tất cả các đơn thư do công nhân gửi đến.

          - Thực hiện nghiêm túc lịch tiếp đoàn viên, CNLĐ theo quy định..

          5 / Nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng :

          - Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ về kiến thức pháp luật, tài chính, nhiệm vụ mới trong điều lệ cho cán bộ kiểm tra.

 

III / BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

          - Căn cứ vào hướng dẫn của UBKT/ CĐ cấp trên, tùy điều kiện của đơn vị để xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, sát với thực tế.

- Thường xuyên bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ đối với các nội dung có liên quan đến chức năng giám sát của tổ chức công đoàn, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra.

- Phối hợp với BCH công đoàn bố trí thời gian phù hợp đi khảo sát tình hình hoạt động của các tổ, để kịp thời có hướng chỉ đạo thực hiện.

          - Thực hiện sinh hoạt định kỳ UBKT : 01 quý/lần .

          - Thực hiện tốt quy chế làm việc của UBKT.

          - Xây dựng mối quan hệ phối hợp với các bộ phận có liên quan.

 

          Trên đây là phương hướng hoạt động của UBKT công đoàn công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng năm 2011.

 

Nơi nhận:

- UBKT. CĐCty TNHH MTV CSDT;

- BCH – CĐ Cty CP CK-VT CSDT;

- Lưu

 

 
                                                                                                      TM. ỦY BAN KIỂM TRA

ÀN                                                                                                        CHỦ NHIỆM 

 

    

 

 


Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 23463 | Added by: lethaithanh | Rating: 2.0/1
Total comments: 1
1 qiglwwphpc   (Yesterday 9:40 AM)
<a href=http://www.foire-aux-fromages.com/foire45/info.asp?id=229>Chaussure Air Jordan 5 Retro Homme</a> Come on. This is Park Hyatt. Throughout the trip, we met the host 3 4 times. And finally to the front office team (Elan in particular) who was bewildered when i queried him about the green choice option available. I can understand should your F housekeeping or even other departments are not aware of this program, but a staff of the FO must be made aware of offerings as well as products that are his forte as well as bread and butter. But what finally seemed the final straw was when Mei Sin appeared at the reception area and was seen in discussion with the other front office staff we were then seen pointing their fingers in our directions as well as further talks and "dirty stares".

In our test, Siri works about 50% as well as advertised but it is still a quantum leap. It is early in this transformational voice interface with computing devices. As a reminder, the Wright brother's first flight was only 120 feet. He is a third year student and banchou of Midori Ga Oka Academy. He was once beaten up by Natsuo (Mafuyu in men's clothing), losing his title as Banchou, but he regained his position during the Midori Ga Oka festival when he purposely beat Natsuo after finding out that Natsuo is Mafuyu. With her admitting to him that he is the true banchou that Midori Ga Oka needs.Aside from Saeki, he is the only one who knows about Mafuyu disguising as Natsuo.
<a href=http://www.foire-aux-fromages.com/foire45/info.asp?id=662>Air Jordan Site Officiel</a> When we use the eyes, we see, or recognize something. There is something very powerful in the act of being seen. Everyone thrives under attention, and disintegrates when neglected. "Also, Belgique, an amazing chocolatier in Kent, offers a chocolate with sea salt, plus a dark chocolate pyramid filled with soft caramel, that were also inspirations for my recipe," she said. "Also, French macaroons which are totally different than coconut macaroons were getting a lot of press last year. (This) made me want to experiment with a twist on the traditional coconut macaroon.".

He loved the family annual summers at Aptos Beach, CA with all the children and grandchildren. The family rented the same house in Aptos from 1962 until 2008 where memories were created each year. The family had a blessed and privileged time as a large family.

By integrating fitness based video games into their programming, clubs will offer exercise sessions for game lovers and those looking for variety within their workouts.6. Functional training workouts, including popular suspension training tools such as TRX. The portability and time efficiency of these workouts will appeal to people looking to stay fit at home, the office, the gym or while traveling..
<a href=http://www.foire-aux-fromages.com/foire45/info.asp?id=356>Jordan Retro 3 A Vendre</a> Hotel is abt 10mins away from Rsl city mall and abt 20mins away from phoenix mall (when there is no traffic). Please note that there is nothing (restaurants and shops) which are walking distance fr the hotel. We help millions of travellers each month to find the perfect hotel for both holiday and business trips, always with the best discounts and special offers..

If you stubbornly make a stand and try to fight a cold table, you'll lose your entire allotment for that session in mere minutes. Even though each roll has a random outcome, the fact is that trends do, indeed, occur. An ice cold table is a trend against the player; whereas, a hot table is a trend with the player.

This time of year for instance, is the time of the color change for the Pinot Noir. The color change season, called "veraison," there is a critical pruning of berries on the vine. When approximately 85 percent of all the berries have turned from green to red (usually in late July), growers will prune any grape cluster that has 50 percent or more green berries.

Name *:
Email:
Code *:
Tìm kiếm
Lịch
«  Tháng mười 2010  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Mục lưu trữ
Giá vàng
  • Create a free website
  • Copyright MyCorp © 2014
    Create a website for free